+371 204 64446 Mums būs jauki jums palīdzēt! Mēs runājam krieviski un angliski.
Mums būs jauki jums palīdzēt! Mēs runājam krieviski un angliski. +371 204 64446

Atgriešanas garantija

Mēs mīlam un cienām savus klientus, tādēļ vienmēr rūpējamies par to, lai pasūtītās lietas būtu kvalitatīvas un apmierinātu jūsu gaidas! Tomēr dažkārt piegādātā prece var neatbilst tam, ko gaidījāt, vai, iespējams, tikai pēc izsaiņošanas konstatējat preces kvalitātes trūkumus. Tādēļ “Fejas namā” jums tiek sniegta 100% preces atgriešanas garantija. Atgriešanas izmaksas sedz klients (3 Eur).

Lai mēs varētu atmaksāt naudu par neatbilstošu preci, lūdzam jūs ievērot sekojošus nosacījumus. To ievērošana garantē veiksmīgu sadarbību un abpusēju cieņu.

Atgriežot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • atgrieztajai precei ir jābūt kārtīgā sākotnējā iepakojumā (šis noteikums netiek piemērots, atdodot nekvalitatīvu preci);
  • prece nedrīkst būt Pircēja sabojāta;
  • prece nedrīkst būt zaudējusi preces izskatu (nebojāts marķējums, nenoplēstas aizsargplēves u.tml.) (šis punkts netiek piemērots, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);
  • atgriežamajai precei ir jābūt tādā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
  • atgriežot preci, noteikti ir jāiesniedz tās iegādi apliecinošs dokuments;
  • jebkura no iepriekš minēto punktu pārkāpšanas gadījumā sods 5EUR no atgriežamās summas.

Atgriešanas termiņi un veids

Ja pirkums ir veikts internetā, varat atcelt pasūtījumu un atgriezt preces 14 darbadienu laikā pēc preču piegādes dienas. Atgrieztajai precei ir jābūt papildus iesaiņotai kastē vai maisiņā, un šim iepakojumam ir jābūt aizlīmētam. Uz atgrieztās preces iepakojuma ir jābūt uzrakstītai norādītajai biroja adresei: (pasta adrese: Ukmergės g. 18, LT-55101 Jonava), lai kurjers pēc sūtījuma pieņemšanas to varētu pareizi nogādāt mums.

Jūsu atgrieztās preces tiek piegādātas uz “Fejas nama” biroju, kurā mūsu darbinieki novērtēs, vai izstrādājumi ir atgriezti nebojātā veidā. Ja nosacījumi netiks ievēroti, nauda netiks atmaksāta. Šādā gadījumā par preces atkārtotu piegādi varēs vienoties atsevišķi. Ja nosacījumi tiks ievēroti, nauda tiks pārskaitīta uz jūsu bankas kontu 14 darba dienu laikā pēc dienas, kad preces būs saņemtas birojā.

Pievērsiet uzmanību

Ļoti lūdzam nelietot preces, ja ievērojat kaut mazāko brāķi. Tādā gadījumā ļoti gaidīsim no jums ziņas, lai preci varētu bez problēmām apmainīt vai atmaksāt jums naudu. Diemžēl mēs nepieņemam atpakaļ preces, kuras jums ir piegādātas atbilstošā kvalitātē, taču ir tīši vai netīši sabojātas nepareizas kopšanas vai ražotāja ieteikumu neievērošanas dēļ.

Vai jums ir citi jautājumi?

Sazinieties ar mums pa tālruni +371 20 46 4446 vai rakstot uz e-pasta adresi info@fejasnams.lv

SAŅEMIET 10EUR ATLAIDI!